ACUPUNCTUUR

Acupunctuur gaat over stroming in en van het lichaam, vergelijkbaar met electro energie. Gezondheid is een harmonieuze balans tussen deze stromen. Ziekte is disbalans tussen de positieve en de negatieve pool van de energie. De dood is het stoppen van deze energiestroom.

De banen waarlangs de energie stroomt, worden meridianen genoemd en op die meridianen liggen bepaalde punten, die je zou kunnen zien als een schakelaar in de electrostroom. De energiestroom in je lichaam wordt positief beïnvloed door deze punten met naalden aan te prikken of met moxa te verwarmen zodat het lichaam met zijn eigen levenskracht op zoek gaat naar balans. Al minstens 3000 jaar voor Christus werd acupunctuur toegepast met bamboesplinters en later - na de ontdekking van metaal - met naalden.

Voordat onze organen echt aantoonbaar ziek worden is er vaak een periode van minder welbevinden, vermoeidheid, slaapproblemen en of vage pijntjes. In onze cultuur gaan we naar de huisarts en worden we soms doorgestuurd naar een specialist. Wat volgt is een therapie, waarbij de mens die zich niet goed voelt, zijn herstel als het ware "uitbesteedt".

HET BEWUST MAKEN VAN HET LICHAAM

Als acupuncturist kijk ik naar de balans in je lichaam, je gezondheid en of verstoringen hiervan. In mijn praktijk is er naast de acupunctuur behandeling ruimte voor (biodynamische) massages en oefeningen. Om zo meer contact met je lichaam te krijgen en zo (zelf) te kunnen voelen wanneer disbalans zich aandient en daarmee aan het werk te kunnen.

Vanuit de energetische benadrukking van de acupunctuur is het mogelijk - samen met gesprekken en oefeningen die je bewust maken van je lichaam - weer meer contact te krijgen met je eigen lijf en zo te voelen wat er niet klopt.

Vanuit de acupunctuur spreken we van verschillende niveaus van het lichaam: een fysiek, energetisch, mentaal en spiritueel niveau.

De niveaus zijn gekoppeld aan de zogenaamde wondermeridianen en te herkennen aan:

  • Hoeveel structurele kracht straalt iemand uit; loopt iemand rechtop of ingezakt?
  • Hoe actief is iemand; hoe beweegt iemand zich?
  • Hoe helder kan iemand denken, hoe geconcentreerd is iemand, hoe communiceert iemand?
  • Hoe beweegt iemand zich tussen hemel en aarde in het nu, vergezeld van het verleden en de
  • toekomst

Contact