OVER ANNEMARIE

De opleiding fysiotherapie rondde ik in 1979 af en vanaf het eerste moment werkte ik vanuit een sterke betrokkenheid met mijn cliënten en betrok ze zelf actief bij hun herstelproces. Dat doe ik nog steeds in de verschillende disciplines die ik me in de loop der jaren naast de fysiotherapie eigen heb gemaakt. Omdat de fysiotherapie mij geen antwoord kon geven op vragen die mij bezig hielden, heb ik mijn kennis uitgebreid met verschillende opleidingen.

Aan het Anglo-Dutch College of Acupuncture volgde ik de vierjarige opleiding acupunctuur met een extra jaar waarin ik mijn 'bachelor degree' behaalde. Deze opleiding bracht inzichten in de Chinese filosofie waar gestreefd wordt naar een balans in een samenhangend geheel van twee complementaire krachten 'Yin' en 'Yang'; in alle facetten van het leven. De 'Chinese kruiden' waren toen nog niet geïntegreerd in de opleiding acupunctuur. Kort daarna ben ik de vierjarige opleiding klassieke homeopathie aan de Academie voor Natuurgeneeskunde gestart. De opleiding gaf mij de mogelijkheid om de mens in zijn (leef)omstandigheden te bekijken, en zo helder mogelijk te kunnen typeren waarmee ik een middel kan inzetten dat het zelf herstellend vermogen aanspreekt.

De homeopathie en acupunctuur pas ik ook regelmatig toe op dieren vanuit mijn ervaringsdeskundigheid: zelf hebben we honden, katten, kippen, konijnen, een paard en pony.

Na deze 'hoofd' studies had ik behoefte om weer meer lichamelijk met mensen bezig te zijn en heb ik de opleiding Haptonomie bij Frans Veldman jr. gevolgd en aanvullende workshops bij Kiek Zeidner. De opleiding en workshops hebben mij geleerd om cliënten hun eigen staat van zijn te laten voelen. In de opleiding haptonomie was de pre- en postnatale zwangerschapsbegeleiding, waarin ouders tijdens de zwangerschap contact maken met hun nog ongeboren kind, een belangrijk onderdeel. Vragen over hoe wij waar geboren worden hebben mij in contact gebracht met de opleiding Astrologie bij Karen Hamaker-Zondag. Hier heb ik belangrijke inzichten verworven over de bagage waarmee we ter wereld komen; deze inzichten lagen vooral op het psychologische vlak. In een latere opleiding over de psychologie van Jung heb ik dat nog verder uitgediept in de samenhang tussen het bewuste en onbewuste. Op een persoonlijk belangrijk moment in mijn leven kwam ik in aanraking met de opleiding Biodynamische Therapie, waarin ik heb ervaren en geleerd dat lichaam en geest nauw op elkaar betrokken zijn en het lichaam de ingang is om mijn cliënten aan te spreken op hun zelf herstellend vermogen.

Dit hele scala van disciplines werkt voortdurend op elkaar in en hebben mij tot inzichten gebracht die ik heb verwoord in mijn filosofie.