FYSIOTHERAPIE

Jarenlang heb ik als fysiotherapeut gewerkt, maar juist de verschillende disciplines die ik nu in mijn praktijk beoefen maken mijn vakgebied zo interessant. De basis die ik als fysiotherapeut heb ontwikkeld, pas ik nu vooral toe op de achtergrond. Omdat ik mij op dit vakgebied onvoldoende kon bezighouden met onderliggende problemen, die fysieke klachten kunnen veroorzaken ben ik me gaan verdiepen in andere vakgebieden, zoals acupunctuur, homeopathie, haptonomie, biodynamische psychotherapie. Van daaruit houd ik mij niet zozeer bezig met de ‘gewone fysiotherapie’, d.w.z. een klacht zo snel mogelijk verhelpen, maar zoek ik altijd – samen met de cliënt - naar onderliggende oorzaken, die op allerlei gebied kunnen liggen. ’t Is anders kijken naar het lichaam, het lichaam als object kan je proberen te repareren, het lichaam als proces vraagt om te kijken naar levende, complexe en onderling verbonden systemen, die in beweging zijn. Het lichaam is niet iets, maar is ingebed in een groot veld vol dynamische systemen, het betreft een intelligent wezen

FYSIOTHERAPIE VOOR KINDEREN

De opgedane kennis gebruik ik bij de begeleiding van kinderen met een 'etiket' (wie heeft dat tegenwoordig niet?), denk aan ADHD en autisme, maar dan aangevuld met ideeën uit de haptonomie (spelvormen) en de biodynamische therapie. Vaak komen deze kinderen in eerste instantie in mijn praktijk voor de homeopathie en blijkt het zinvol om daar ook op een andere manier mee te werken. Ook voor het gezin zijn spelvormen een mogelijkheid om te kijken waarom een kind nou altijd zo dwars lijkt te liggen in het gezin. Samen hier naar kijken opent vaak nieuwe mogelijkheden.

Contact